I N N O V A T I O N

Start Översikt Nyheter Kontakt

Husskyltar


Produktmodeller
Styrdator
Tjänster / Service

Tillverkning

Husnummer
(LEXAN)

Husskyltar
Skyltform
Skylttext
Skyltmaterial

Formen anpassas
efter textmängd, storlek
och önskemål.

 

 

 

 

Se även under Prototyptillverkning

för skyltar i metall.

Skyltar som syns...

Exempel
på husskylt,
150x190 mm
i LEXAN.

Pris: 385.-
inkl. 20 mm
distanser.

 
 

Samma skylt,
med inbyggd LED-belysning.

Pris: 495.-  inkl. LED-belysning, trafo och distanser.

 

  

Även andra material och utformningar.


© 2013 Pervita Advisory                        Senast ändrad: 2013-08-11