I N N O V A T I O N

Start Översikt Nyheter Kontakt

Produktmodeller


Produktmodeller
Styrdator
Tjänster / Service

 

 

 

 

st16 CNC A0+ 760x1200

Vår första prototypmodell som vi nu vidareutvecklat.

st16 CNC Combi 1200

Denna modell har vi inte ännu kunnat lägga ut,
eftersom bearbetning av patenthandlingar pågår.

st16 CNC Combi 1800

Gäller även denna modell, med nyutvecklade unika tillbehör.


© 2013 Pervita Advisory                        Senast ändrad: 2013-07-14