I N N O V A T I O N

Start Översikt Nyheter Kontakt

Tillbehör


Produktmodeller
Styrdator
Tjänster / Service

Beskrivning

st16 CNC Combi 1200

Uppåt
Tekniska data
Tillbehör
Bilder

I standardutförandet är drivningen med kraftfulla stegmotorer, men kan även utrustas med servomotorer, om kunden så önskar.

Kunden väljer själv vilken typ av t.ex. spindel, fräs, plasmaskärare eller laser, maskinen ska utrustas med, detta med tanke på arbetets art.

Maskinen kan utrustas enligt kundens behov med t. ex:

st16 CNC RP5  Portalmaskinen kan även utrustas, med en egenutvecklad tillsats, så maskinen blir en komplett 5-axels maskin för snabb framtagning av 3D-prototypmodeller i antingen polymerer, compositer eller trä. Maskinen bör då vara utrustad med servomotorer.

st16 CNC VAC  Egen utveckling av en enkel och mycket prisvärd lösning, på fasthållning av arbetsstycket, med hjälp av vakuum. Konstruktionen gör att man kan använda en förhållandevis liten vakuumpump. Satsen består av 4 hållare.

st16 CNC DUST  En vidareutveckling av en dammsug som samtidigt håller arbetsstycket på plats, gäller främst material, typ skivor. Följer verktygsvagnen i X-led. Standardbredderna 1 200 mm och 1 800 mm.

st16 CNC ATC+   ATC står för Automatic Tool Change som nu i innovationsfasen, ligger på ritbordet. Det kommer att vara ett enkelt men effektivt tillbehör för snabba verktygsbyten.

st16 CNC CMM  CMM står för Coordinate Measuring Machine med en touch-trigger prob har varit ett vanligt och effektivt mät- och kontrollverktyg i många år. Touch-trigger probens funktion är att vidröra en individuell punkt på arbetsstycket, sedan förflytta sig och mäta nästa punkt på arbetsstycket.


© 2013 Pervita Advisory                        Senast ändrad: 2013-07-14